Pròrroga de les mesures sanitàries

19/11/2021

S’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/3450/2021, de 17 de novembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.

 

S’han prorrogat 14 dies més les mesures de contenció davant la Covid-19, vigents a Catalunya des del passat 5 de novembre.

 

 

Activitats d’hostaleria i restauració:

 

 • S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

 • L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent.

 

 • No es pot dur a terme cap activitat de ball. Però, quan en els establiments d'hostaleria i de restauració, inclosos els salons de banquets, es realitzin activitats en què hi hagi la possibilitat de ball, a aquestes activitats els són d'aplicació les condicions d'accés establertes en el següent punt  per a les activitats recreatives musicals:

 

 

Activitats recreatives musicals:

 

 • L'accés als locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos requereix la presentació d'un certificat, emès per un servei públic de salut:

 

 • Certificat de vacunació
 • Certificat de prova diagnòstica negativa
 • Certificat de recuperació (Si la persona s’ha recuperat del Covid en els darrers sis mesos)

 

La persona que vulgui accedir a aquests establiments i locals ha de presentar qualsevol dels certificats previstos, en suport digital o en suport paper, a les persones designades per al control d'accessos per part de la persona titular o responsable de l'establiment, les quals en faran comprovació, sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

 

A l'entrada dels locals i establiments, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on, d'acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s'informi els clients de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

 

S'exclouen d'aquest requisit de control d'accés els locals i establiments que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure.

 

 • En els espais interiors s’ha de limitar l’aforament al 80% de l’autoritzat.

 

 • Es permet el ball a la pista amb mascareta i sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.

 

 • Es permet el consum a peu dret, excepte en la pista de ball, on no es permet el consum.

 

 • És obligatori dur permanentment posada la mascareta. Aquesta només es podrà enretirar en el moment precís de menjar o beure, de forma que entre cadascun d'aquests moments caldrà que es faci novament ús de la mascareta.

 

 

 

Aquesta resolució entra en vigor a partir d’avui divendres 19 de novembre.