Pròrroga de les restriccion sanitàries

21/01/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que el PROCICAT ha anunciat aquest matí que s’allargaran les mesures actuals contra la pandèmia dues setmanes fins diumenge 7 de febrer.

Això suposa que es manté el confinament municipal diari, el tancament dels centres comercials i de botigues de més de 400 metres quadrats, i el dels comerços petits els caps de setmana.

Us recordem la situació de l’hostaleria i la restauració:

  • Activitats d'hostaleria i restauració:
  • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
  • En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
  • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
  • El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries.
  • Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment.+ Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.
  • S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.