Pròrroga dels ERTO fins el 30 de setembre

31/05/2021

Us informem que s’ha publicat al BOE el 'Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos'

 

A continuació us fem el següent resum:

 

 • Els expedients de regulació temporal de treball vigents a la data d’entrada en vigor del RD 11/2021, en base a l’art. 22 del RD /2020,  es prorroguen de forma automàtica fins el 30 de setembre de 2021.

 

 • Els expedients de regulació temporal de treball per limitació del desenvolupament normal e l’activitat vigents, basats en l’art. 2.2 del RD 30/2020, també es prorrogaran automàticament fins el 30 de setembre de 2021.

 

 • Les exoneracions aplicables per aquests expedients de treball, a partir de l’1 de juny:

 

 • Empreses de menys de 50 treballadors en situació d’alta el 29 de febrer de 2020: Els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021 tindran una exoneració del 85%, 85%, 75% i 75%
 • Empreses amb mes de 50 treballadors d’alta el 29 de febrer de 2020: Els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021 tindran una exoneració del 75%, 75%, 65% i 65%

 

 • Es prorroga la clàusula del salvaguarda del treball, aquelles empreses que s’acullin a les exoneracions associades als ERTO, hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada, subjecte a limitacions existents fins el moment: límits al repartiment de dividends, transparència fiscal, impossibilitat de realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat, prohibició d’acomiadament i la interrupció de contractes temporals.

 

 • Protecció per desocupació en l’àmbit dels expedients de regulació temporal de treball, es manté les condicions de la prestació per desocupació relativa a l’exempció de període de carència i càlcul de la base reguladora de la prestació sobre el 70%.

 

 • Fixes discontinus: especifica que aquelles empreses que tenen treballadors fixes discontinus però no tenen suficient feina per incorporar-los, estan obligats a fer la crida d’aquests en les dates que tocaria incorporar-se i en cas de no tenir feina, incloure’ls a un expedient de regulació temporal.

 

 • Sectors protegits: s’adjunta llistat de CNAE dels sectors que es consideren més afectats per desenvolupar amb normalitat la seva activitat. En el BOE pàgina 64517.

 

Aquestes empreses tindran unes exoneracions diferents quan incorporin als treballadors de nou i els desafectin de l’ERTO. L’objectiu d’aquestes exoneracions és incentivar l’activació del treball i es podran aplicar exoneracions més elevades que les que es poden aplicar amb la suspensió o reducció de jornada dels treballadors.

En aquests casos, en cas de reincorporar els treballadors les exoneracions seran:

 • Empreses de menys de 50 treballadors: un 95% d’exoneració els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
 • Empreses de més de 50 treballadors: un 85% d’exoneració els mesos de juny, juliol, agost i setembre.