Proves PCR a la frontera francesa

29/03/2021

Us informem que s’ha publicat al BOE la 'Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre'.

 

Es destaca el següent:

 

  • Totes les persones, major de 6 anys, procedents de zones de risc de França, que arribin a Espanya per via terrestre hauran de disposar d’una prova de PCR, una prova de TMA o altre tipus de prova diagnòstica de SARS-CoV-2 basada en tècniques moleculars equivalents, amb resultat negatiu, realitzada a les 72 prèvies de l’arribada.
  • S’entenen per zones de risc totes les zones de França qualificades pel Centre Europeu per la Prevenció i Control d’Enfermetats amb un nivell de risc de color vermell fosc, taronja o gris, en base als indicadors establerts per la Unió Europea.
  • Queden excloses d’aquesta Ordre les següents persones
    • Els professionals del transport per carretera en l’exercici de la seva activitat professional
    • Els treballadors transfronterers
    • Els residents en zones frontereres, en un radi de 30 quilòmetres al voltant del seu lloc de residència

 

 

Aquesta Ordre entra en vigor demà dimarts 30 de març de 2021.