Reial Decret-llei amb noves mesures econòmiques i socials

04/02/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 3/2021, de 2 de febrer.

 

S’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de la reducció de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic. S’adjunta la disposició.

 

Aquest Reial Decret-llei amplia la cobertura i prorroga el termini de sol·licitud de les moratòries financeres per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19.

 

Amb la seva publicació el Govern pretén reforçar la solvència de les empreses del sector del transport i del turisme les quals la seva situació econòmica s’ha vist afectada per la pandèmia i reforça el suport i alleugera la càrrega financera de les llars i els treballadors autònoms.

 

SECTOR TURÍSTIC I TRANSPORT:

Les empreses del sector turístic podran sol·licitar una moratòria dels préstecs amb garantia hipotecària dels immobles destinats al desenvolupament de la seva activitat com hotels, allotjaments turístics i locals d’agències de viatge.

 

Les empreses de transports de viatgers o mercaderies podran ajornar els pagaments del principal de les quotes dels seus préstecs, leasing o rentin.

 

Fins el 30 de març de 2021, les llars, treballadors autònoms vulnerables i empreses dels sector del turisme i el transport podran sol·licitar l’ajornament, fins a un total de 9 mesos, del pagament del principal i els interessos dels seus préstecs amb i sense garantia hipotecària, sempre i quan:

  1. No haguessin sol·licitat prèviament la moratòria o suspensió, o
  2. Aquells que haguessin gaudit d’una o vàries moratòries o suspensions per un termini total acumulat inferior a nou mesos per cada finançament. En el cas dels crèdits hipotecaris, podran sol·licitar una moratòria aquells que estiguin pagant quotes hipotecàries per l’adquisició del seu habitatge habitual, local en el qual desenvolupin el seu negoci o habitatge destinat al lloguer i hagin deixat de percebre quotes del seu llogater atès l’estat d’alarma.