REOBERTURA AL PÚBLIC DELS ESTABLIMENTS D'HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

11/05/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat al BOE l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició fins a una nova normalitat. Document en adjunt (BOE-A-2020-4911).

 

 • Condicions per la reobertura al públic de terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració (Capítol V- Plana 32008)

Es podrà procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l’aire lliure, limitant-se al 50% de les taules permeses en l’any anterior. La distància mínima entre taules serà de 2 metres.

Atès que la majoria de concessions per l’ubicació de taules i cadires en espai públic dels nostres ajuntaments es per metres quadrats, des de l’Associació els hi hem proposat que les autoritzacions, es facin respectant densitats de més de dos metres quadrats per persona.  Creiem important donar una imatge homogènia de les terrasses a la comarca.

Es considera terrassa a l’aire lliure tot aquell espai no cobert o tot aquells espai que estigui cobert rodejat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

Es podran incrementar el número de taules si s’obté permís del propi ajuntament.

La ocupació màxima serà de 10 persones per taula, respectant la distància mínima de seguretat interpersonal.

 

 • Mesures d’higiene i/o prevenció en a la prestació del servei en terrasses:
  • Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa (taules, cadires, etc.)
  • Es prioritzarà la tovalla d’un sol ús.
  • Es posarà a disposició de públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats.
  • S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per altres dispositius electrònics, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
  • Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria, es guardaran el recintes tancats.
  • S’eliminaran autoserveis com dispensadors de tovallons, vinagreres, setrilleres, prioritzant monodosis d’un sol ús
  • Ús dels serveis de bany: Ocupació màxima d’una persona, en el cas que la persona necessiti acompanyant. Els serveis s’hauran de netejar i desinfectar un mínim de 6 vegades al dia.

 

 • Obertura al públic dels hotels i establiments turístics (Capítol XIII- Plana 32021)

Es podrà procedir a la reobertura al públic dels hotels i allotjaments turístics que varen suspendre la seva obertura a causa de l’etat de l’arma ocasionat pel Covid-19.

Es podran donar els serveis de restauració i cafeteria exclusivament a les persones allotjades. Aquests serveis no es donaran el zones comunes, les quals romandran tancades.

No es permetrà l’ús de piscines, spas, espais d’esport, zones infantils, discoteques, sales d’ esdeveniments

Ús dels serveis de bany: Ocupació màxima d’una persona, excepte en el cas que la persona necessiti acompanyant. Els serveis s’hauran de netejar i desinfectar un mínim de 6 vegades al dia.

 

 • Mesures d’higiene i/o prevenció en hotels i allotjaments turístics:
  • Cartells informatius en els idiomes més habituals exposant les condicions restrictives en el ús de les instal·lacions i les normes d’higiene.
  • En les zones de recepció caldrà mantenir una distància de 2 metres entre treballadors i clients. En cas contrari s’utilitzaran els equips de protecció adequats. Es marcaran al terra línies per marcar els espais de distància de seguretat.
  • Es realitzarà la corresponent desinfecció dels objectes després de la seva manipulació pel client o entre treballadors.
  • Es disposarà d’un procediment documentat de neteja.
  • Prèvia obertura de l’establiment serà necessari realitzar una neteja de les instal·lacions.
  • Es netejarà i es desinfectarà, almenys cada dos hores tots els objectes i superfícies de les zones susceptibles de ser manipulades o contaminades per diferents persones (botons d’ascensors, baranes de les escales, tiradors de portes, timbres, aixetes, etc.)

 

 • Mesures d’higiene i/o pels clients:
  • Informació als clients de les condicions restrictives en el ús de les instal·lacions.
  • Disposició als clients de dispensadors de gels hidroalcohòlics i desinfectants autoritzats.

 

Adjuntem també el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE-A-2020-4901).

 • L’article 2 d’aquesta disposició constata la prorroga d’estat d’alarma fins el 24 de maig de 2020.
 • L’article 3 especifica que durant la progressió de les mesures de desescalada les persones només podran desplaçar-se pel territori de la província, illa o unitat territorial de referència, sense perjudici de les següents excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional: motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de les persones grans, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altre d’anàloga naturalesa.
 • L’article 4 constata que el procés de desescalada es farà mitjançant acords amb les Comunitats Autònomes en termes de modificació, ampliació o restricció de les unitats d’actuació i algunes limitacions.

 

 En el següent enllaç us podreu descarregar les mesures de protocol i prevenció publicats per l’ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española): https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.