RESOLUCIÓ EMC/1478/2020 DEL 22 DE JUNY SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

25/06/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que la Generalitat de Catalunya ha aprovat una línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya. Us adjuntem les bases de convocatòria establertes a l’Ordre EMC/82/2020, de 14 de juny. 

 

Segons la Resolució EMC/1478/2020 publicada avui al DOGC número 8162 i la qual també s’adjunta, l’inici de presentació de les sol·licituds serà demà a les 9 h i restarà oberta fins al 27 de juliol de 2020.

 

Per poder tramitar la línia de subvenció heu de prémer en aquest enllaç: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-autonoms-i-empreses-del-sector-turistic-de-Catalunya-afectades-per-la-COVID-19

 

Recordar-vos que segons la base 17 de l’Ordre EMC/82/2020, de 14 de juny, aquests ajuts són incompatibles amb la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, de l’Ordre EMC/39/2020, de 13 de juny. No obstant, si que són compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.