RESOLUCIÓ SLT/1748/2020, DE MESURES ESPECIALS EN MATÈRIA DE SALUT A FIGUERES I VILAFANT

20/07/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que que avui s’ha publicat la Resolució SLT/1748/2020, de 19 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Figueres i de Vilafant de la comarca de l’Alt Empordà. S’adjunta la disposició.

 

Les mesures especials d’aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin als municipis de Figueres i Vilafant, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris.

 

En aquest sentit:

 • Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d’ús públic. I que la sortida del domicili es faci solament per:
  • Assistència al lloc de treball, quan no es pugui fer teletreball
  • Assistir als centres, serveis i establiments sanitaris
  • Assistir i tenir cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables
  • Desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances
  • Accedir als establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i matèries primeres
  • Accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs
  • Trobades i activitats de lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual
  • Realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com tràmits administratius inajornables
  • Mudances domèstiques o professionals
  • Atendre els horts familiars d’autoconsum
  • Exàmens o proves oficials inajornables
  • Causa de força major o situació de necessitat

 

 • Mesures als centres de treball:
  • Mesures de neteja i desinfecció adequades i intensitat d’ús.
  • Ventilació dels espais i edificis
  • Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans
  • Adoptar mesures organitzatives perquè es mantingui la distància de seguretat interpersonal mínima
  • Ús de mascareta obligatori
  • Mesures per a evitar la coincidència massiva de treballadors i clients
  • Potenciar l’ús del teletreball

 

 • Empreses de Serveis i comerç minorista:
  • No es poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial o una situació crítica. En aquest sentit, la prestació s’ha de fer, en la mesura que sigui possible sense contacte físic.
  • Es recomana el mínim de contacte físic a l’activitat comercial, per exemple mitjançant comandes telefòniques o en línia, lliurament mitjançant la recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

 

 • Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)
  • Es prohibeixen les trobades de més de 10 persones. S’inclouen: casaments, serveis religiosos, celebracions, cerimònies fúnebres i la pràctica esportiva
  • No es consideren prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic
  • A les reunions que concentrin fins a 10 persones no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes
  • No poden participar en aquestes reunions: persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena

 

 • Ús del transport públic:
  • Evitar ús del transport públic en hora punta: les empreses han de facilitar que els treballadors no ho facin

 

 • Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives o d’oci nocturn
  • Es suspèn l’obertura de: arxius, teatres, cinemes, locals d’esdeveniments esportius, activitats lúdiques, recreatives, parcs d’atraccions, parcs recreatius infantils en recintes tancats; gimnasos, sales de festa, discoteques.
  • De moment les biblioteques i museus romandran oberts
  • Els ajuntaments amb l’autorització prèvia del PROCICAT poden habilitar espais, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva, amb hora concertada i registre de dades de contacte

 

 • Activitats d’hoteleria i restauració:
  • Limitació d’aforament al 50 %
  • Consum sempre a taula
  • A les terrasses l’aforament serà el resultat d’aplicar una distància de dos metres entre taules o grups de taules
  • Els hotels l’aforament dels espais comuns és del 50 %
  • Sempre que sigui possible s’ha d’utilitzar el servei a domicili i comandes per emportar

 

 • Activitats de casals i colònies d’estiu:
  • Es mantenen aquestes activitats

 

L’entrada en vigor d’aquesta Resolució és a partir d’avui 20 de juliol de 2020.

 

Com a complement d’aquesta disposició us adjuntem un document elaborat pel PROCICAT amb el títol Criteris d’aplicació de les mesures restrictives per la COVID-19 a Catalunya, el qual aclareix alguns dubtes respecte a les diferents resolucions sobre aquestes mesures.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.