RESOLUCIÓ SLT/1962/2020 EN RELACIÓ A LES RESTRICCIONS DELS MUNICIPIS DE FIGUERES I VILAFANT

03/08/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat la Resolució SLT/1962/2020, de 31 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Figueres i Vilafant. S’adjunta la disposició.

 

Aquestes mesures modifiquen les de la Resolució SLT/1748/2020, especialment suprimint la prohibició d’obertura dels equipaments esportius, teatres, cinemes i establiments esportius, així com les activitats de culte.

 

En aquest sentit, :

 

 • Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d’ús públic. I que la sortida del domicili es faci solament per:
  • Assistència al lloc de treball, quan no es pugui fer teletreball.
  • Assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Assistir i tenir cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
  • Desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances .
  • Accedir als establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i matèries primeres.
  • Accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs.
  • Trobades i activitats de lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual.
  • Realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com tràmits administratius inajornables.
  • Mudances domèstiques o professionals.
  • Atendre els horts familiars d’autoconsum.
  • Exàmens o proves oficials inajornables.
  • Causa de força major o situació de necessitat.

 

 • Mesures als centres de treball:
  • Mesures de neteja i desinfecció adequades i intensitat d’ús.
  • Ventilació dels espais i edificis.
  • Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
  • Adoptar mesures organitzatives perquè es mantingui la distància de seguretat interpersonal mínima.
  • Ús de mascareta obligatori.
  • Mesures per a evitar la coincidència massiva de treballadors i clients.
  • Potenciar l’ús del teletreball.

 

 • Empreses de Serveis i comerç minorista:
  • Evitar aglomeracions.
  • Tant en espais tancats, com en espais a l’aire lliure, la distància física interpersonal ha de ser d’1,5 m.
  • L’aforament màxim és l’equivalent a 2,5 m2 per persona.
  • Aplicar el pla sectorial del PROCICAT.

 

 • Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)
  • Es prohibeixen les trobades de més de 10 persones tant en àmbit privat com públic.
  • Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limitaran l’assistència al 33% del seu aforament
  • No es consideren prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.
  • A les reunions que concentrin fins a 10 persones no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
  • No poden participar en aquestes reunions: persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena.

 

 • Ús del transport públic:
  • Evitar ús del transport públic en hora punta: les empreses han de facilitar que els treballadors no ho facin.

 

 • Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives o d’oci nocturn
  • Es poden dur a terme les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com teatres, cinemes, carpes de circ o similars, o a l’aire lliure, en espais públics habilitats per aquest tipus d’activitats, sempre i quan es garanteixi que no es supera el 50% de la seva capacitat.
  • Les biblioteques, arxius, museus i monuments romandran oberts.
  • La realització d’activitats lúdiques, recreatives i d’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es poden dur a terme sempre i quan es garanteixi que no es supera el 50% de la seva capacitat.

 

 • Activitats d’hoteleria i restauració:
  • Limitació d’aforament al 50 % a l’interior
  • Consum sempre a taula
  • A les terrasses l’aforament serà el resultat d’aplicar una distància de dos metres entre taules o grups de taules
  • Els hotels l’aforament dels espais comuns és del 50 %
  • Sempre que sigui possible s’ha d’utilitzar el servei a domicili i comandes per emportar

 

 • Activitats de casals i colònies d’estiu:
  • Es mantenen aquestes activitats

 

 • El termini de durada de les restriccions és de 15 dies
 • L’entrada en vigor de la disposició ha iniciat avui 3 d’agost a partir de les 00.00 hores.

 

Així mateix, informar-vos que el Tribunal Superior de Justicia ha permès que els establiments de restauració d’aquests dos municipis i d’altres, que també tenen restriccions, puguin tancar més tard de les 24 hores.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional