RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, DE 19 DE DESEMBRE, SOBRE LES NOVES MESURES ENFRONT LA COVID-19

19/12/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

D’aquesta Resolució se’n destaca el següent:

 

LIMITACIÓ DE L’ENTRADA I SORTIDA DE PERSONES DEL TERRITORI DE CATALUNYA:

 1. Restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats de l’apartat 2.1 d’aquesta disposició.
 2. Per al període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, també s’autoritzen, els desplaçaments d’entrada i sortida de Catalunya per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los

 

LIMITACIÓ DE MOBILITAT DINTRE DEL TERRITORI DE CATALUNYA: 

 1. Limitada l’entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions justificades previstes a l’apartat 2.1.
 2. Es permet que les persones que integren la bombolla de convivència (persones que conviuen sota el mateix sostre) s’estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l’esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives de reunions i trobades familiars i de caràcter social (segones residències).
 3. Del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s’autoritzen els desplaçaments a poblacions d’altres comarques que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los.

 

MOBILITAT NOCTURNA: 

 1. Prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22:00 hores i les 06:00 hores, excepte pels casos descrits a l’apartat 5.
 2. Les nits del 24 al 25 de desembre i del 31 de desembre a l’1 de gener s’amplia l’horari a les 1:00 hores, i la nit del 5 de gener fins a les 23:00 hores, i únicament per permetre el retorn al domicili. En cap cas es permeten els desplaçaments a diferents trobades socials.

 

HORARIS DE TANCAMENT: 

 1. L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.
 2. Activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració : 06.00 hores a les 22.00 hores.
 3. Prestació de servei a domicili en els serveis de restauració: 06.00 hores a 23.00 hores.
 4. Cap franja horària pels serveis de restauració en àrees de servei.
 5. Botigues de conveniència, establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats, i tot els establiments comercials ubicats en municipis turístics hauran d’estar tancats entre les 21.00 hores i les 06.00 hores.

 

REUNIONS I TROBADES FAMILIARS: 

 1. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, excepte si pertanyen a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte les activitats descrites a l’apartat 8.
 2. Per les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 podrà ampliar-se a 10 persones, sempre i quan no es superi més de dues bombolles de convivència.

 

ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ:

 1. El consum s’ha de realitzar sempre a la taula
 2. Interior:
 3. Aforament del 30% en l’interior i garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 4. Garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 5. Terrasses:
 6. Aforament del 100% i garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 7. Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, excepte que pertanyin a la bombolla de convivència.
 8. Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en 6 persones, excepte que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a 2 bombolles de convivència.
 9. Garantir la distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
 10. El servei només es pot dur a terme:
 11. Esmorzars: de les 7:30 hores a les 9:30 hores
 12. Dinars: de les 13:00 hores a les 15:30 hores
 13. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
 14. Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients es podran dur a terme de 06:00 hores a 22:00 hores en el cas de la recollida i de 06:00 hores a 23:00 hores en el cas de domicili.
 15. Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta Resolució (L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general)

 

ENTRADA EN VIGOR: 

La Resolució entra en vigor el dilluns 21 de desembre de 2020.

 

Adjuntem la Resolució.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional