RESUM D'AJUTS DAVANT EL COVID-19

01/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us facilitem un resum d’alguns dels ajuts davant la situació del Covid-19.

 

Ajuts impulsats per part del Govern català:

De cara als propers dies es preveu la posada en marxa d’un segon paquet de mesures econòmiques d’abast més sectorial i específic.

Cànon de l’aigua. Reducció temporal del cànon de l’aigua per aportar liquiditat a les famílies i a les empreses.

Moratòria de tributs. Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma. També s’inclou una moratòria fins al setembre del pagament de l’impost sobre estades turístiques.

Ajuts a autònoms. Es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per la crisi del coronavirus.

Contractació pública. El Govern vol garantir que les empreses que treballen per a la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l’ocupació malgrat no puguin prestar efectivament el servei.

Administració. Les meses de contractació es podran reunir sense assistència presencial, tot respectant la transparència que exigeix la Llei de contractes de sector públic.

Línia de crèdit. El Govern formalitzarà una línia de crèdit de 1.000 M€ per millorar la liquiditat de les empreses.

Finestreta única digital. Obertura d’una finestreta única digital per a empreses, persones treballadores i autònomes sobre les mesures econòmiques de la crisi del coronavirus amb l’objectiu de plantejar dubtes i realitzar gestions.

Marketplace Covid-19. Un servei impulsat per ACCIÓ d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel Covid-19 i que permet facilitar la col·laboració empresarial.

ACCIÓ Virtual Desk. Un reforç dels canals telemàtics per seguir donant servei a les empreses a través de xats a mida i videoconferències.

 

Ajuts impulsats per part del Govern de l’Estat:

Línia d’avals i garanties públiques. Per garantir la liquiditat per les empreses i autònoms s’ha aprovat el primer tram de la línia d’avals de l’ICO per evitar que es restringeixi el crèdit.

Empreses exportadores. Aprovació de línies d'avals addicionals de 2.000 milions d'euros per a les empreses exportadores amb mecanismes àgils, afavorint especialment les petites i mitjanes empreses.

Protecció de l’ocupació i col·lectius vulnerables. Algunes d’aquestes iniciatives són l’adaptació de la jornada de treball per fer front a necessitats de conciliació; establiment del teletreball; els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTO) o la major facilitat pel col·lectiu d’autònoms per cobrar una prestació, entre d’altres.

Contractació pública. Les Administracions Públiques ajudaran les seves empreses contractistes per mitigar les conseqüències del COVID-19 en els contractes del sector públic.

Impostos: Flexibilització dels ajornaments del pagament d'impostos durant un període de sis mesos.

Finançament. Línia de finançament específic a través de l'Institut de Crèdit Oficial per import de 400 milions d'euros.

Reemborsament de préstecs. Ajornament del reemborsament de préstecs atorgats per la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa.

Bonificacions a la seguretat social. Ampliació de les bonificacions a la Seguretat Social per a contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.

Innovació. El Ministerio de Ciencia, a través del CDTI, ha llançat un pla de mesures extraordinàries per a la innovació de les empreses amb l’objectiu de pal·liar l’alentiment de l’activitat i protegir l’ocupació en l’àmbit de la R+D+i.

 

Esperant que sigui del vostre interès us saludem ben atentament,