SEGUEIX PROHIBIT EL CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES A LA VIA PÚBLICA

14/08/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, us informem que per resolució de la Generalitat de Catalunya SLT/2056/2020, d’11 d’agost, publicada en el DOG del dia 12, s’han prorrogat les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. Destaquem  el següent:

 

Prohibició:
Es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent. Aquesta norma s’aplicarà sempre que en el municipi  de que es tracti no existeix-hi ja una ordenança municipal específica que ho reguli.

 

Entrada en vigor i durada de la prohibició:
Aquesta prohibició va entrar en vigor el dia 28 de juliol i que s’ha prorrogat 15 dies més a partir del dia 12 d’agost.

 

Inspecció i règim sancionador:
Les funcions de vigilància, inspecció i control corresponen als ajuntaments respectius.
El regim sancionador està regulat en el Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost i l’incompliment es podrà sancionar amb multes d’entre 500 i 3.000 euros.

 

Adjuntem la disposició.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.