SITUACIÓ D'AUTÒNOMS I PIMES

01/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que, TOT I QUE ESTÀ PENDENT D’ORDRE MINISTERIAL, amb motiu de la situació excepcional davant el Covid19, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha anunciat la concessió de moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

El període de meritació en el cas de les empreses seria el comprès entre l’abril i el juny de 2020, mentre que en el cas dels autònoms seria entre maig i juliol de 2020.

En aquest àmbit es permet que les empreses i autònoms que no tinguin en vigor l’aplaçament de deutes amb la Seguretat Social, puguin ingressar entre els mesos d’abril i juny de 2020, amb una rebaixa substancial del tipus d’interès exigit, que es fixa en el 0,5%.

Així mateix, per a facilitar a les empreses i als autònoms la realització de les gestions amb la Seguretat Social, es permet a empreses i gestories a utilitzar el sistema RED per efectuar sol·licituds i altres tràmits corresponents als aplaçaments del pagament de deutes, les moratòries en les cotitzacions i les d’ingressos indeguts amb la Seguretat Social.

Per altra banda, es recull que aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d’activitat regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, i no hagin ingressat  ENCARA les cotitzacions socials dins el termini corresponents als dies treballats durant el mes de març, puguin abonar-les fora de termini sense recàrrec.

 

Referent a l’ajut de 2.000,00 € per part de la Generalitat de Catalunya, no es podrà presentar la sol·licitud fins que es publiqui al DOGC, que està previst a principis d’abril, sense data concreta.

 

Des de l’Associació us mantindrem informats de qualsevol canvi i/o publicació ministerial.