SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS I EMPRESES DE COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA

29/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui dimecres, 29 d’abril de 2020, s’han publicat al DOGC les línies de subvencions del CCAM per aquest any 2020 que tenen per objectiu reactivar l’activitat econòmica davant l’emergència sanitària per la COVID-19.

El Pla d’Ajuts inclou 7 programes específics dirigits a autònoms, pimes i microempreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment les obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma o que han patit un descens del 70% de la facturació respecte als mesos de març i abril de l'any anterior. S’entén que són empreses de serveis a la persona els tallers mecànics, els serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars i restaurants, i serveis de menjar preparat i càtering.

 

Els bars i restaurants, i serveis de menjar preparat i càtering podran acollir-se al Programa número 3: Empreses de comerç i serveis

 

  • Quantia de la subvenció:

Fins al 100% de les accions subvencionables fins a un màxim de 2.500 euros.

 

  • Despeses subvencionables:

Despeses fixes d'estructura, tals com lloguers compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de:   - Sous i salaris.   - Subministres.   - Amortitzacions i rentings.   - Despeses de viatges tals com: bitllets d'avió, hotels, dietes, etc.   - Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.

 

  • Documentació complementària a la justificació:

Còpia de les factures i comprovants de pagament relacionats al compte justificatiu simplificat.


Les sol·licituds es podran presentar a partir de demà dijous, 30 d’abril, a les 00.00h, per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Ajuts-per-al-comerc-artesania-i-moda-i-la-seva-reactivacio), al web del CCAM / http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2020/), o del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/) juntament amb la documentació específica que es requereix en cadascuna les línies del Pla d’Ajuts i amb signatura electrònica. El termini de presentació finalitza el 31 de desembre d’enguany o fins que s’exhaureixi el pressupost.

 


Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.