SUBVENCIONS PER A PROFESSIONALS I MICROEMPRESES

06/11/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que:

 

  • Al DOGC d’avui s’han publicat l’Ordre EMC/192/2020, de 4 de novembre, de modificació de l’Ordre EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 i la Resolució EMC/2783/2020, de 4 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. S’adjunten les disposicions.

Les dues disposicions indiquen que el compte justificatiu i els justificants de les despeses corresponents a la memòria del projecte presentat, s’hauran de presentar com a màxim el 30 de novembre de 2020, i no el 31 d’octubre com indicava anteriorment. Aquesta subvenció fa referència a la que es va convocar el mes de juliol amb un import de 2.500 euros.

 

  • També us informem que el govern de la Generalitat ha publicat avui una nova subvenció en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Aquesta subvenció té la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, que varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments i la prohibició de l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. També inclou la concessió de les subvencions en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Quantia de la subvenció:

  • Per a bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 1.500 euros.
  • Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros.
  • Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

La convocatòria i el tràmit estaran disponibles en breu.

 

  • Us recordem que el proper dilluns 9 de novembre, a partir de les 09.00 h ja es podrà sol·licitar l’ajut dels 2.000 euros per a persones autònomes.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.