SUSPENSIÓ D'OBERTURA AL PÚBLIC D'ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC

20/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que ja s’ha publicat l’Orden SND/257/2020 de 19 de marzo, pel que es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic.

 

S’estableix la suspensió d’obertura al públic de tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars.

Es permet l’obertura al públic a aquells establiments turístics que alberguin clients que, en el moment de la declaració d’etat d’alarma, estiguin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures per a poder portar a terme les activitats de primera necessitat.

 

Procés de tancament:

El tancament es produirà en el moment que l’establiment no disposi de clients, i en tot cas, en un termini màxim de set dies naturals des de l’entrada en vigor de la present norma.

Aquesta ordre s’aplicarà des de la publicació en el BOE fins a la finalització de la declaració del període d’estat d’alarma o pròrrogues del mateix.

 

A través d’aquest enllaç us podreu descarregat el BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.