SUSPENSIÓ D'OBRES EN EDIFICIS ON POT HAVER-HI PERILLS DE CONTAGI DE LA COVID-19

14/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat el BOE número 102 amb l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres de intervenció en edificis existents en les que existeix risc de contagi per la COVID-19 per a persones no relacionades amb l’activitat. S’adjunta la disposició al comunicat.

 

Aquesta ordre estableix el següent:

 

  1. La suspensió de tota classe d’obra que suposi una intervenció en edificis, on hi hagin persones no relacionades amb l’activitat d’execució d’obra, i que, atès a la seva ubicació permanent o temporal, o a necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l’activitat d’execució de l’obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.
  2. S’exceptuen d’aquesta suspensió les obres referides a l’apartat anterior en les que, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.
  3. Així mateix, queden també exceptuats els treballs i obres puntuals que es realitzen als immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i averies, així com les tasques de vigilància.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.