TAXA TURÍSTICA - CANVI EN EL TERMINI DE PRESENTACIÓ I INGRÉS

30/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que l’Agència Tributària de Catalunya ha anunciat que el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020, establert entre l’1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional serà entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020, d’acord amb el que preveu l’article 4, “Previsions en matèria fiscal”, del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020).

Per  a més informació podeu consultar el següent enllaç: https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200324-ieet-terminis

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.