Ajut a treballadors en situació d'ERTO

03/06/2022

Ja s’ha publicat la RESOLUCIÓ EMT/1651/2022, de 27 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2022 per a la concessió d’aquest ajut.

Detalls de la resolució:

  • La presentació del formulari d’inscripció prèvia, que regula l’Ordre EMT/51/2022, de 24 de març, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut, per la qual cosa no s’ha de presentar cap sol·licitud addicional.
  • Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l’estat d’aquest tràmit a l’Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits).
  • Les quanties que s’han de percebre en cadascun dels trams són les següents:
    • Tram 1, d’1 a 90 dies: 600 euros.
    • Tram 2, de 91 a 245 dies: 700 euros.
  • El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de sis mesos, a comptar de la data de publicació d’aquesta convocatòria.