Ajut de 200€ per a persones professionals autònomes

13/07/2022

Ha entrat en vigor el Reial decret llei 11/2022 que estableix, entre d’altres, mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

 

Ha entrat en vigor el Reial decret llei 11/2022 que estableix, entre d’altres, mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

 

Amb la finalitat de pal·liar l’efecte perjudicial en els preus per la crisi energètica, el Reial decret llei inclou l’aprovació d’una línia directa d’ajut a persones físiques de baix nivell d’ingressos, concretada en la percepció de 200 euros en un únic pagament.

 

Les persones professionals autònomes podran beneficiar-se de l’ajut si les seves rendes, sumades a les rendes de les persones que convisuqin amb elles en el mateix domicili, no superen els 14.000 euros anuals i el seu patrimoni, exceptuant l’habitatge habitual, no supera els 43.196,40€.

 

Aquest ajut es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre de 2022, omplint el formulari habilitat a tal efecte en la seu electrònica de l’Agència Tributària

Passats tres mesos des d’aquesta data, si no s’ha rebut transferència de l'import de l'ajut, la sol·licitud es considerarà desestimada