Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones en situació de vulnerabilitat

17/05/2023

Oberta la convocatòria per a la concessió d’ajuts

Oberta la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania mitjançant la publicació de la RESOLUCIÓ EMT/1245/2023, de 4 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2023 per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.

L’import de l’ajut és de 7.560,00€ per aquelles empreses que han contractat o contractin persones amb discapacitat, o persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania o persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció, que celebrin un contracte de treball durant l’any 2023, amb una durada de 12 mesos i amb una jornada a temps complert.

En el cas que la durada sigui inferior a 12 mesos, l’import de l’ajut serà la part proporcional, tot i així la durada del contracte de treball ha de ser mínim de 6 mesos.

El termini per presentar la sol·licitud està obert fins el 2 d’octubre del 2023. S’ha de tramitar de forma telemàtica a través del Canal Empresa.