Ajuts a la solvència empresarial: avís pels beneficiaris que no van presentar la justificació

27/04/2022

Us informem que s’ha publicat al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya un requeriment de justificació adreçat a les persones beneficiàries de la tercera convocatòria dels “Ajuts de solvència empresarial”

 

Us informem que s’ha publicat al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya un requeriment de justificació adreçat a les persones beneficiàries de la tercera convocatòria dels “Ajuts de solvència empresarial”, per a que presentin la justificació de l’ajut si no ho van fer en el termini inicialment establert (del 17 de gener de 2022 fins al 28 de febrer de 2022).

 

Aquest nou termini per presentar la justificació, d’acord amb el requeriment, finalitza el dia 13 de maig de 2022 i és improrrogable.

 

La presentació del compte justificatiu s’ha de fer telemàticament mitjançant el model normalitzat.