Ajuts extraordinaris per mantenir llocs de treball per treballadors en ERTO

08/02/2021

Ajuts extraordinaris per mantenir llocs de treball per treballadors en ERTO de petites empreses, microempreses i cooperatives | Tràmit d'inscripció per rebre ajuts per a persones

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui al DOGC número 8336 s’han publicat les següents resolucions i ordres que afecten a petites empreses, microempreses i cooperatives, a persones treballadores en situació d’ERTO i fix discontinus, i a autònoms. S’adjunten les disposicions.

 

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

 

D’aquesta Resolució se’n destaca el següent:

 

BENEFICIARIS

 • Micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors amb ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Queden exclosos els autònoms a títol individual.

 

 

REQUISITS:

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
 • Altres requisits de la base 3.1

 

QUANTIA:

 • 2.000 euros per treballador en ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària.

 

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:

 • Concurrència competitiva.
 • Compatible amb altres ajuts rebuts.
 • Es podran presentar les sol·licituds quan s’hagi publicat la convocatòria.

 

 

 

ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

 

D’aquesta Ordre se’n destaca el següent:

 

 • L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris adreçat a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’un microempresa.
 • Les persones interessades han de presentar el formulari d’inscripció prèvia. La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.
 • L’import de l’ajut es determinarà a les bases i convocatòries d’aquest.
 • Quan es publiquin convocatòries de l’ajut la persona interessada no haurà de fer cap tràmit perquè ja haurà presentat la inscripció prèvia.
 • Les persones interessades que poden fer la inscripció prèvia són les mencionades a l’article 4.1, que han de complir els requisits de l’article 5.
 • El termini per efectuar la inscripció prèvia inicia a les 9 h del dia 19 de febrer de 2021 fins a les 15 h del dia 26 de febrer de 2021.
 • Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits han d’emplenar el formulari disponible al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i presentar-lo de forma telemàtica per aquest mateix canal.

 

 

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

 

D’aquesta Ordre se’n destaca el següent:

 

 • És un ajut extraordinari adreçat a persones en situació d’ERTO i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària.
 • Les persones interessades han de presentar el formulari d’inscripció prèvia. La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.
 • L’import de l’ajut es determinarà a les bases i convocatòries d’aquest.
 • Quan es publiquin les convocatòries de l’ajut la persona interessada no haurà de fer cap tràmit perquè ja haurà presentat la inscripció prèvia.
 • Persones que poden presentar la inscripció prèvia:
  • Persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
  • Persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.
  • Complir els requisits de l’article 5.
 • El termini per efectuar la inscripció prèvia inicia a les 9 h del dia 15 de febrer de 2021 fins a les 15 h del dia 25 de febrer de 2021.
 • Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits han d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinua beneficiàries de la prestació extraordinària”.
 • unio cbc