Autoliquidació de la taxa turística

23/09/2022

Us recordem que heu de presentar l’autoliquidació de la taxa turística.

 

Al següent enllaç trobareu la tarifa vigent des d’octubre de 2021.

 

Hi ha dos terminis de presentació i ingrés de l'autoliquidació:

 

De l’1 i al 20 d'abril. Termini per autoliquidar les estades realitzades de l'1 d'octubre de l’any anterior al 31 de març de l’any en curs.
- De l’1 i al 20 d’octubre
. Termini per autoliquidar les estades realitzades de l'1 d'abril al 30 de setembre del mateix any.


Nota: són inhàbils tots els dies festius, de manera que si el venciment d'un termini cau en un dia festiu, es considera com a data de venciment el dia hàbil següent. Els dissabtes també es consideren dies inhàbils a l’efecte de computar els terminis. 

 

L'autoliquidació s'ha de presentar utilitzant el model 950 (o bé amb el model 920, autoliquidació agregada). No és necessària la presentació quan no resulti cap quantitat a ingressar, sens perjudici de l'obligació dels subjectes passius substituts de conservar la documentació acreditativa de les exempcions aplicades fins que finalitzi el termini de prescripció.