Campanya de control per detectar fraus en la contractació de fixos-descontinus

20/10/2022

El Ministeri de Treball i Economia Social ha anunciat que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha iniciat una Campanya de control dirigida a detectar possibles fraus en la modalitat de contractació de fixos-descontinus.

 

La reforma laboral del Reial decret llei 32/2021, va modificar el marc jurídic dels contractes fixos-discontinus.

 

La ITSS està emetent comunicacions dirigides a les empreses per convidar que converteixin a temps complet aquells contractes fixos-discontinus de temps parcial en els quals la parcialitat podria no estar justificada.

 

La comunicació rebuda per les empreses és originada automàticament per un sistema estadístic. Únicament continuaran amb les actuacions de comprovació en els casos on es verifiqui que realment no està justificada la modalitat de contractació, raó per la qual es recomana revisar que realment s’està procedint correctament. Es recomana també no realitzar cap acció davant la ITSS fins que no s’hagi rebut una citació formal i iniciat el procés de revisió.