Comunicació de les dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat

11/05/2022

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem que la CEHAT ha comunicat que el Ministeri d’Interior ha remès una circular als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, en relació al Reial Decret 933/2021.

 

En aquesta comunicació confirmen que les fitxes de viatgers s’hauran de seguir fent com fins ara, sense cap canvi, fins que s’acabi l’elaboració de sistemes i procediments tècnics.

 

 

El text concret és:

 

“En relación con la próxima entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, se informa:

 

El referido Real Decreto recoge que las previsiones relativas a las obligaciones de comunicación producirán efectos a partir del día 2 de enero de 2023.

 

Desde el Ministerio del Interior se está trabajando en la elaboración de los sistemas y procedimientos técnicos que permitan la transmisión y conservación de los datos recogidos en la norma. En el momento actual, se sigue trabajando en la confección de la herramienta necesaria para la correcta y completa implementación de la norma.

 

En este sentido, hasta la terminación de los correspondientes trabajos técnicos, según indica la norma, es de aplicación el conjunto de disposiciones anteriores en lo que no se le oponga, y en particular, la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos.

 

Dado lo anterior, los sujetos obligados continuarán cumplimentando los partes de viajeros y comunicando los datos tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, no pudiendo solicitar las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la cumplimentación de información adicional a la que ya se venía solicitando.

 

Lo que se comunica para su cumplimiento y efectos oportunos.”

 

Per una banda, la CEHAT informa que ahir van dur a terme la reunió amb els experts tècnics del Ministeri en Integració i Sistemes, a la qual van assistir els responsables d’allotjaments (CEHAT, Càmpings, Turisme Rural i Habitatges d’Ús Turístic). En aquesta reunió van analitzar un esborrany sobre el qual van manifestar el desacord i han quedat en els propers dies els transmetrien les consideracions tècniques.

 

Les majors discrepàncies van ser:

  • Quines dades han de ser d’obligació i com es remeten.
  • La inutilitat de remetre les reserves quan es produeixen per part de l’allotjament i només informar a l’arribada dels clients.
  • El sector és molt heterogeni. Un 82% dels espanyols pernocten en establiments o habitatges sense recepció (dades d’INE) així com un 28% dels estrangers (dades de Frontur).
  • Impossibilitat de remetre dades de transaccions econòmiques que per Directives Comunitàries estan encriptades i només les tenen entitats bancàries i no els actors del sector turístic.
  • Si l’objectiu és l’automatització, s’oposen a recaptar dades de forma manual que no apareguin en un document electrònic, atesa la multiplicitat d’errors que es produiran i l’increment de càrregues de treball injustificat.
  • Hi ha molts altres detalls per polir, encara que han notat una predisposició real a trobar solucions per enfortir la seguretat de l’Estat, sense incrementar la càrrega de treball als que ja donen dades i obligar als que no les donen a que les facilitin.

 

En els propers dies celebraran una reunió al si de la CEOE amb els representants nacionals dels sectors afectats (allotjament, lloguer de vehicles, intermediació turística, plataformes d’OTAS) perquè, de forma conjunta, es doni una sortida a aquest controvertit Reial Decret.

 

Per tant, de moment s’ha de seguir tramitant les dades tal com ho esteu fent fins ara.