Convocatòria dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones vulnerables

03/06/2022

La Direcció general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball han publicat:

 

RESOLUCIÓ EMT/1647/2022, de 18 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2022.

 

El programa subvenciona a les empreses del mercat de treball ordinari amb establiment operatiu a Catalunya que hagin contractat durant l’any 2022 a jornada completa amb un mínim de 6 mesos alguna de les persones següents:

 

  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Persones en situació o en risc d’exclusió social, prèviament contractades per empreses d’inserció (EI) que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en dites empreses.
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC), en el moment de la contractació.

 

La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000,00 € per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada complerta. Si el contracte té una duració inferior als 12 mesos es subvencionarà la part proporcional.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 de juny de 2022 a les 9h fins al 30 de setembre de 2022 a les 15h.

 

La presentació de sol·licituds d’ajuts per aquesta convocatòria serà de forma telemàtica.