Entrada en vigor de les mesures del pla d'estalvi energètic publicades en el Reial Decret Llei 14/2022 d'1 d'agost

10/08/2022

Us recordem que a partir d’avui, 10 d’agost, entra en vigor el compliment de les mesures del pla d’estalvi energètic aprovades pel Consell de Ministres i publicades en el Reial Decret Llei 14/2022, d’1 d’agost, en l’àmbit de l’eficiència energètica.

 

Us recordem que a partir d’avui, 10 d’agost, entra en vigor el compliment de les mesures del pla d’estalvi energètic aprovades pel Consell de Ministres i publicades en el Reial Decret Llei 14/2022, d’1 d’agost, en l’àmbit de l’eficiència energètica.

Aquestes mesures queden recollides al seu Títol V, Capítol I, article 29.- Pla de xoc d’estalvi i gestió energètica de climatització.

 

Espais d’aplicació:

Les mesures del pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització que afecten la temperatura de l’aire s’estableixen per als recintes habitables condicionats establerts a l’apartat 2 de la IT 3.8.1. del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), entre els quals trobem:

 

- Ús comercial: botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i semblants.

- Pública concurrència:

  1. a) D'ús cultura: teatres, cinemes, auditoris, etc.
  2. b) Establiments d’espectacles i activitats recreatives
  3. c) Restauració: bars, restaurants i cafeteries
  4. d) Transport de persones: estacions i aeroports.

 

Si bé entre els espais on aplica la limitació de la climatització no estarien inclosos específicament els establiments hotelers o allotjaments turístics, una interpretació coherent faria extensiva la seva aplicació a zones comunes d'un hotel o similar, incloses recepcions, sales de reunions, menjadors, restaurants, bars, cafeteries, sales de joc o similars. No obstant això, llevat d'interpretació o modificació que pugui fer l'autoritat competent, aquests límits no serien exigibles a la zona privativa d'habitacions, que s'assimilen a domicilis privats temporals dels clients allotjats.

 

Les principals mesures que s’han d’aplicar, des d’avui 10 d’agost, són (vigència fins l’1 de novembre de 2023):

- La temperatura de l’aire als recintes calefactats no serà superior a 19ºC

- La temperatura de l’aire als recintes refrigerats no serà inferior a 27ºC

- Les condicions de temperatura anterior estaran referides al manteniment d’una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%

 

En relació amb els espais de restauració, s’ha de tenir en compte també la legislació de riscos laborals, segons la qual en espais en els quals es realitza un treball lleuger, la temperatura ha de ser com a màxim 25ºC.

 

Abans d’1 mes des de la publicació del Reial Decret Llei

- Els recintes condicionats segons l’apartat anterior hauran d’informar, mitjançant cartells informatius o l’ús de pantalles, les mesures d’aplicació que contribueixin a l’estalvi energètic relatives als valors límit de les temperatures de l’aire, informació sobre temperatura i humitat, apertura de portes i règims de revisió i manteniment i regulades en el RITE i a l’apartat 1 de l’article 29 d’aquest Reial Decret Llei.

 

Us deixem en adjunt un Model de Cartell informatiu per a establiments de restauració, que podeu utilitzar o adaptar lliurement si ho considereu oportú.

 

Abans del 30 de setembre de 2022

- Els edificis i locals amb accés des del carrer inclosos en l’àmbit d’aplicació de la I.T. 3.8 del RITE, disposaran d’un sistema de tancament de portes adequat, el qual podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, amb la finalitat d’impedir que aquestes romanguin obertes permanentment.

 

Abans de l’1 de desembre de 2022

- El RITE ja regula a les seves instruccions tècniques que les instal·lacions de calefacció, i combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària amb generadors amb potència útil nominal > 70KW s'inspeccionin, així com aquella d'aire condicionat, i combinades d'aire condicionat i ventilació amb generadors amb potència útil nominal instal·lada > 70KW, siguin inspeccionades en matèria d'Eficiència Energètica cada 4 anys.

 

Amb l'entrada en vigor del Reial decret llei les instal·lacions afectades, i la darrera inspecció de les quals s'hagi realitzat amb anterioritat a l'1 de gener de 2021, hauran d'avançar de forma puntual la següent inspecció, abans de l'1 de desembre de 2022.