Finalització del període per la formació dels ERTOS vinculats a la pandèmia

07/04/2022

El proper 30 de juny finalitza el període per fer efectiva la formació del personal en ERTO vinculat a la Covid-19 pel qual l’empresa s’hagi aplicat les màximes exoneracions previstes per la llei.

 

El 29 de setembre de 2021 es va publicar el Reial Decret-llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. Entre les mesures s’establia que les empreses, amb expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) vinculats a la pandèmia, podien aplicar una exoneració de fins el 80% en les cotitzacions si complien la condició de formar les persones afectades en ERTO. Amb les següents condicions:

 

  • mínim de 3 hores per a les empreses que tenen menys de 10 treballadors
  • mínim de 30 hores per a les empreses de 10 a 49 treballadors
  • mínim de 40 hores per a les empreses a partir de 50 treballadors

 

Us recordem que si teniu alguna formació pendent de finalitzar, ha d’estar finalitzada abans del 30 de juny de 2022, i ha de consistir en accions formatives per a cada persona que hagi estat afectada en ERTO entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022. El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), en comunicació amb la TGSS, verificarà la realització de la formació i, la Inspecció de Treball i Seguretat Social iniciarà expedients sancionadors i liquidatoris en el cas que es detectin incompliments.