FORMACIÓ: Habilitats de comunicación en l'atenció al client. Mètode insights

29/10/2019

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 25, 26 i 27 de novembre
Horaris: 09:00h a 13:00h
Durada: 12 h

- Conèixer els elements i variables clau que intervenen en els processos de comunicació, com també les habilitats comunicatives bàsiques en la prestació de serveis.

- Identificar fortaleses i debilitats pròpies en la nostra comunicació a través del mètode insights.

- Buscar espais de millora de la nostra comunicació en un lloc de treball orientat a la prestació de serveis.