Ja es pot sol·licitar l'ajut de 5.000 euros per a autònoms, microempreses i cooperatives

11/07/2022

Les sol·licituds es poden fer fins el dia 27 de juliol a les 15h.

 

Ja es pot sol·licitar l’ajut de 5.000 euros per a professionals autònomes, microempreses i cooperatives.

 

Les sol·licituds es poden fer fins el dia 27 de juliol a les 15h.

 

A través del programa “Ocupació + Transformació”, el Departament oferirà un ajut de 5.000 euros a autònoms, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades (o sòcies treballadores) amb el compromís de mantenir tots els llocs de treball durant un mínim de sis mesos. L’entitat també haurà de fer formació sobre economia verda o economia digital.

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us podem fer el pla de formació necessari i bonificar-ho a través de la Fundae.

 

Poden sol·licitar l’ajut del programa “Ocupació + Transformació”:

  1. Les persones treballadores autònomes i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica, que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d'euros.

 

  1. Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

 

  1. En tots els casos, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.

 

Les entitats beneficiàries de l’ajut es comprometen a:

  1. El manteniment de l'ocupació de totes les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut.

 

  1. En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini totes les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l'ajut.

 

  1. La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital, en funció de la línia d’ajut sol·licitada, que s’haurà de realitzar en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’atorgament de l’ajut. Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre podem preparar-vos una sessió formativa bonificada.

 

 

Trobareu més informació al següent enllaç:

https://treball.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Programa-dajuts-per-a-autonoms-i-microempreses-Ocupacio-Transformacio