Nou Reial Decret estableix nous requisits sanitaris per la prevenció i control de la legionel·la

01/07/2022

El darrer 21 de juny de 2022 va sortir publicat al BOE el Reial Decret 487/2022 que estableix nous requisits sanitaris per la prevenció i control de la legionel•la.

 

En aquest nou Reial Decret s’hi regulen les responsabilitats de:

 

  • Els titulars de les instal·lacions de torres de refrigeració o condensadors evaporatius
  • Les empreses de Serveis extern
  • Les empreses de servei que realitzen operacions de Prevenció i Control de Legionel·la

 

També, s’hi determina els requisits i qualitat de l’aigua que han de complir les instal·lacions així com els plans de control a portar a terme i les actuacions de les autoritats sanitàries.

 

Per altra banda, s’estableix que és obligatori la realització d’un Pla de Prevenció i control de la Legionel·la (PPCL) que inclogui entre altres:

 

  • Diagnòstic inicial i descripció detallada de la instal·lació.
  • Programes de manteniment i revisió de les instal·lacions i equips.
  • Documentació i registres amb el detall de les activitats que es realitzen al respecte i controls establerts al programa.

 

Aquest PPCL es podrà completar amb un Pla Sanitari enfront a la Legionel·la (PSL). Aquest darrer serà opcional i basat en les recomanacions de la Organització Mundial de la Salut (OMS).

 

Pel que fa a la formació, el Reial Decret dicta les condicions de formació del personal tant propi com extern i un règim sancionador on es qualifiquen les diferents infraccions.

 

Estem treballant per a detallar-vos totes les modificacions d’aquesta nova normativa. Us mantindrem informats i us avisarem quan aquest Reial Decret entri en vigor, es preveu que serà a partir del gener del 2023.