Nova versió del programa d'ajuda del model 920 de l'impost sobre estades en establiments turístics

08/10/2021

Us informem que s’ha publicat a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya la nova versió del programa d’ajuda que permet generar el model 920 de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya la nova versió del programa d’ajuda que permet generar el model 920 de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Juntament amb les noves versions del programa d’ajuda dels models 940 i 950, ja publicades, permet autoliquidar, fins al dia 20 d’octubre, aquest tribut pel que fa al període abril-setembre del 2021.

Per tal d’ampliar la informació també podeu consultar l’apartat sobre l’IEET a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.