Publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya per als anys 2022, 2023 i 2024

09/01/2023

El dijous 5 de gener es va publicar al DOGC Núm. 8827 la Resolució EMT/4203/2022, de 27 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i publicació del Conveni col•lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya.

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem que el dijous 5 de gener es va publicar al DOGC Núm. 8827 la Resolució EMT/4203/2022, de 27 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per als anys 2022, 2023 i 2024.

 

Els principals aspectes són:

 

1.- Vigència del nou conveni: tres anys des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024.

 

2.- Es manté la durada de jornada laboral anual en 1791 hores de treball efectiu, durant els tres anys de vigència del conveni (1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2024).

 

3.- S'amplia l'àmbit funcional del conveni de manera que s'hi incorporen a aquest la restauració moderna, les empreses de repartiment de menjars i begudes a través de plataformes i les empreses l'activitat de les quals es realitza en cuines industrials i consisteix en la preparació de menús, sense disposar de taules ni de barra per al seu consum, ni zona de lliurament per a clients i la recollida dels quals s'efectua per altres persones diferents a aquests clients.

 

4.- Mitjançant acord amb la representació legal dels treballadors (RLT), als establiments de 25 o menys treballadors s'estableixen polivalències entre cambrers/es de pisos, ajudants/es de cuina i ajudants/es de cambrer/a.

 

5.- S'acorda que el contracte per circumstàncies de la producció es pugui subscriure amb una durada màxima de 12 mesos.

 

6.- S'obre la possibilitat de pactar amb la RLT una flexibilitat horària inversa que condueix a un sistema de descans/recuperació d'hores obligatori davant de determinades dificultats de l'empresa.

 

7.- S'aclareix el contingut del calendari laboral.

 

8.- Es remet a l'art. 42 de l'ET (en la nova redacció), els supòsits de contractació i subcontractació.

 

9.- S'acorda la jubilació obligatòria i se'n reconeix la jubilació parcial.

 

10.- S'hi inclou un article nou sobre les TIC.

 

11.- S'acorden els següents increments, per als tres anys de vigència, sense clàusula de revisió:

  • Per al 2022 un 4% sobre les taules del 2021 amb efectes de l'1 de gener del 2022.
  • Per al 2023 un 3% sobre les taules del 2022 amb efectes de l'1 de gener del 2023.
  • Per al 2024 un 2% sobre les taules del 2023 amb efectes de l'1 de gener del 2024.