Publicada la convocatòria de subvencions per contractació de joves

30/12/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem que avui 30 de desembre també s’ha publicat la RESOLUCIÓ EMT/3861/2021, per la contractació de persones joves en situació d’atur.

 

Per un import màxim de 17.684€ (12 mesos de contracte), les empreses que contractin a partir del 30/11/21 i fins al 28 de febrer de 2022 a persones joves majors de 16 i menors de 30, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte, poden sol·licitar la subvenció.

 

Característiques:

 

  • Són subvencionables els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte contractes formatius i en pràctiques, amb una durada mínima d’un any i jornada completa.

 

  • Els contractes es poden iniciar un mes abans de la publicació d’aquesta convocatòria (30/11/2021) i fins al 28 de febrer de 2022. Han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.

 

  • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada en que el nombre màxim de contractes subvencionables serà 1.

 

 

Així mateix, s’ha publicat la RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, per a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur.

 

Persones joves majors de 16 i menors de 30 anys inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb títol universitari o de FP de grau mig o superior (o títols oficialment equivalents), o certificat de professionalitat, que habilitin per a l’exercici professional, i resta de requisits del contracte en pràctiques.

 

Característiques:

 

  • Són subvencionables els contractes en pràctiques amb una durada mínima d’un any i jornada completa. El lloc de treball, objecte del contracte subvencionat, ha d’estar relacionat amb la titulació de la persona contractada.

 

  • Els contractes es poden iniciar un mes abans de la publicació d’aquesta convocatòria (30/11/2021) i fins al 28 de febrer de 2022. Han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.

 

  • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada en que el nombre màxim de contractes subvencionables serà 1.

 

 

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el 31 de desembre de 2021, a les 9:00h fins el dia 31 de març de 2022, a les 15:00h.

 

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar per mitjans telemàtics a través de: http://canalempresa.gen cat.cat/ca/tramits-i-formularis