Publicades les bases reguladores de les ajudes del "Kit digital"

31/12/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre.


Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la que s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajudes per la digitalització de petites empreses, microempreses i autònoms/es, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya –Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).

 

El Kit digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

 

 

Beneficiaris

El programa va orientat a les necessitats de les petites empreses, microempreses i autònoms/es, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

 

 • Segment I: Petites empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors (Quantia de fins a 12.000€)
 • Segment II: Petites empreses o microempreses entre 3 i menys de 10 treballadors (Quantia de fins a 6.000€)
 • Segment III: Petites empreses o microempreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors (Quantia de fins a 2.000€)

 

El programa compta amb un pressupost de 3.067 milions d’euros pel 2021-2023, per facilitar que les pimes i autònoms adoptin solucions de digitalització en diversos àmbits, com la presència a Internet, el comerç electrònic, la gestió de xarxes socials, la digitalització de les relacions amb els clients, el business intelligence i analítica, la implantació de la factura electrònica, els serveis i eines d’oficina virtual, les comunicacions segures i la ciberseguretat.

 

 

Requisits dels beneficiaris

 

 • Ser una petita o microempresa o autònom/a.
 • Complir els límits financers i efectius que es defineixen a les categories de les empreses
 • Estar en situació d’alta i tenir l’antiguitat mínima que s’estableix per convocatòria.
 • No tenir consideració d’empresa en crisis.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Seguretat Social.
 • Disposar de l’avaluació de Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test diagnòstic disponible a la plataforma Acelera pyme.
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent per part de la Comissió Europea que hagi declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions.
 • No superar el límit d’ajuts de minimis (de petita quantitat).

 

 

L’import subvencionat s’ha de repartir entre diferents categories. Els imports màxims d’ajuda per categoria de solucions de digitalització i segments són els següents:

 

 

 

Està previst que s’obri el període de sol·licituds entre gener i febrer. Us mantindrem informats.