Resolució parcial d'atorgament d'ajuts a la solvència empresarial (3a convocatòria)

27/12/2021

S’ha publicat la resolució parcial d’atorgament d’ajuts a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (3a convocatòria)

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat la resolució parcial d’atorgament d’ajuts a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (3a convocatòria).

 

Els expedients inclosos en aquesta resolució han d’efectuar els pagaments dels deutes declarats i pel valor concedit. Tal com disposa la base 12a de l’Ordre EMT/223/2021 de 30 de novembre “el pagament dels deutes declarats es pot efectuar a partir del moment de presentació de la sol·licitud d’inscripció prèvia i com a màxim fins a la data final de justificació dels ajuts”.

 

Per altra banda, hauran de presentar el compte justificatiu sense aportació de justificants (relació dels pagaments efectuats amb l’ajut atorgat) tal com preveu la base 14.1 de l’Ordre de bases. El termini de presentació d’aquest “Compte justificatiu” s’inciarà el 17 de gener del 2022 a les 9h i finalitzarà el proper 28 de febrer del 2022 a les 14h.

 

La no presentació del Compte Justificatiu pot comportar la revocació de l’ajut atorgat i conseqüentment l’obligació de ser retornat l’import a la Generalitat.