S'aplica a restaurants, bars i cafeteries el Real Decret-llei 14/2022 amb el Pla de xoc d'estalvi i gestió energètica en climatització

03/08/2022

Us informem de les darreres actualitzacions en la Publicació al BOE del  Real Decret-Llei 14/2022, de l’1 d’agost

 

Us informem de les darreres actualitzacions en la Publicació al BOE del  Real Decret-Llei 14/2022, de l’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com en mesures d’estalvi, deficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

 

Aquestes mesures d’estalvi i eficiència energètica queden recollides al seu Títol V, Capítol I, article 29.- Pla de xoc d’estalvi i gestió energètica de climatització.

 

Espais d’aplicació:

 

Les mesures del pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització que afecten la temperatura de l’aire s’estableixen per als recintes habitables condicionats establerts a l’apartat 2 de la IT 3.8.1. del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), entre els quals trobem:

 

- Ús comercial: botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i semblants.

- Pública concurrència:

  1. a) D'ús cultura: teatres, cinemes, auditoris, etc.
  2. b) Establiments d’espectacles i activitats recreatives
  3. c) Restauració: bars, restaurants i cafeteries
  4. d) Transport de persones: estacions i aeroports.

 

Si bé entre els espais on aplica la limitació de la climatització no estarien inclosos específicament els establiments hotelers o allotjaments turístics, una interpretació coherent faria extensiva la seva aplicació a zones comunes d'un hotel o similar, incloses recepcions, sales de reunions, menjadors, restaurants, bars, cafeteries, sales de joc o similars.

 

No obstant això, llevat d'interpretació o modificació que pugui fer l'autoritat competent, aquests límits no serien exigibles a la zona privativa d'habitacions, que s'assimilen a domicilis privats temporals dels clients allotjats.

 

És previsible que el Govern d'Espanya faci alguna interpretació els propers dies davant les llacunes que pot deixar el text regulat al Reial decret llei.

 

Les principals mesures que s’han d’aplicar són:

 

Abans de 7 dies des de la publicació d’aquest Reial Decret Llei (vigència fins l’1 de novembre de 2023)

 

  • La temperatura de l’aire als recintes calefactats no serà superior a 19ºC.
  • La temperatura de l’aire als recintes refrigerats no serà inferior a 27ºC.
  • Les condicions de temperatura anterior estaran referides al manteniment d’una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.

 

Abans d’1 mes des de la publicació d’aquest Reial Decret Llei (vigència fins l’1 de novembre de 2023)

 

Els recintes condicionats segons l’apartat anterior hauran d’informar, mitjançant cartells informatius o l’ús de pantalles, les mesures d’aplicació que contribueixin a l’estalvi energètic relatives als valors límit de les temperatures de l’aire, informació sobre temperatura i humitat, obertura de portes i règims de revisió i manteniment i regulades en el RITE i a l’apartat 1 de l’article 29 d’aquest Reial Decret Llei.

 

Abans del 30 de setembre de 2022

 

Els edificis i locals amb accés des del carrer inclosos en l’àmbit d’aplicació de la I.T. 3.8 del RITE, disposaran d’un sistema de tancament de portes adequat, el qual podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, amb la finalitat d’impedir que aquestes romanguin obertes permanentment.

 

Abans de l’1 de desembre de 2022

 

El RITE ja regula a les seves instruccions tècniques que les instal·lacions de calefacció, i combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària amb generadors amb potència útil nominal > 70KW s'inspeccionin, així com aquella d'aire condicionat, i combinades d'aire condicionat i ventilació amb generadors amb potència útil nominal instal·lada > 70KW, siguin inspeccionades en matèria d'Eficiència Energètica cada 4 anys.

 

Amb l'entrada en vigor del Reial decret llei les instal·lacions afectades, i la darrera inspecció de les quals s'hagi realitzat amb anterioritat a l'1 de gener de 2021, hauran d'avançar de forma puntual la següent inspecció, abans de l'1 de desembre de 2022.