S'aprova la concessió de subvencions per la campanya Estalviatge

25/02/2022

S’acaba de publicar al DOGC la RESOLUCIÓ EMT/424/2022, de 21 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d’escapades turístiques a Catalunya

 

Us informem que s’acaba de publicar al DOGC la RESOLUCIÓ EMT/424/2022, de 21 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d’escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics.

 

Finalitat:

Incentivar el consum d'escapades turístiques a Catalunya, ajudant els residents de Catalunya a sufragar una part de les despeses dels viatges combinats contractats mitjançant les agències de viatges amb establiments operatius a Catalunya, contribuint en definitiva a la reactivació econòmica del sector turístic, principalment en mesos de baixa ocupació, i afavorint la desestacionalització de l'activitat turística.

Persones beneficiàries i requisits per obtenir l’ajut

  • Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques majors d'edat amb residència legal a Catalunya que s'inscriguin a la campanya Estalviatge.
  • Les persones sol·licitants que comprin un viatge combinat seran considerades beneficiàries dels ajuts, i les agències de viatges adherides seran considerades agències de viatges col·laboradores de la campanya. S'abonarà a les agències l'ajut que hauran traslladat al beneficiari a la factura, mitjançant l'aplicació del descompte previst en el punt 4 d'aquestes bases sobre el viatge combinat contractat.

Sol·licituds i termini de presentació:

  • El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9h del 28 de febrer de 2022 i acaba a les 14h del 28 d’abril de 2022 a través de la plataforma digital <estalviatge.catalunya.com>

 

Plataforma digital amb la informació del procediment de concessió dels ajuts i vigència de la campanya:

 

  • La informació relativa a la campanya Estalviatge mitjançant un sistema de bons turístics estarà publicada a la plataforma digital <estalviatge.catalunya.com>

 

Import:

 

La subvenció consistirà en una quantia equivalent al 50% de la factura presentada pel viatge combinat objecte d'ajut, inclòs l'IVA, amb un màxim de 150,00 euros.