Subvenció campanya Estalbiatge per incentivar demanda escapades

28/01/2022

Us informem que avui 28 de gener de 2022, el DOGC publica la RESOLUCIÓ EMT/96/2022, de 26 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge.

 

Són subvencions per incentivar la demanda d'escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics.

Objecte:

Regular el règim i el procediment de la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d'escapades turístiques a Catalunya mitjançant un sistema de bons turístics per estimular el consum, principalment en mesos de baixa ocupació, a causa de la situació d'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

Finalitat:

Incentivar el consum d'escapades turístiques a Catalunya, ajudant els residents de Catalunya a sufragar una part de les despeses dels viatges combinats contractats mitjançant les agències de viatges amb establiments operatius a Catalunya, contribuint en definitiva a la reactivació econòmica del sector turístic, principalment en mesos de baixa ocupació, i afavorint la desestacionalització de l'activitat turística.

Persones beneficiàries i requisits:

  1. a) Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques majors d'edat amb residència legal a Catalunya que s'inscriguin a la campanya Estalviatge.
  2. b) Les persones sol·licitants que comprin un viatge combinat seran considerades beneficiàries dels ajuts, i les agències de viatges adherides seran considerades agències de viatges col·laboradores de la campanya. S'abonarà a les agències l'ajut que hauran traslladat al beneficiari a la factura, mitjançant l'aplicació del descompte previst en el punt 4 d'aquestes bases sobre el viatge combinat contractat.
  3. c) Per gaudir del bo turístic, els viatges combinats que les persones aspirants a ser beneficiàries d'aquest ajut comprin en una agència de viatges adherida hauran de complir els requisits indicats en el punt 3 d'aquestes bases.

Requisits dels viatges combinats:

Poden ser objecte de l'ajut els productes turístics contractats per mediació d'una agència de viatges adherida a la campanya que incloguin una pernoctació a un allotjament turístic reglat, combinat amb, almenys, algun tipus de serveis de viatge (Transport de passatgers; Lloguer de turismes o altres vehicles de motor; altres serveis turístics -per exemple, activitats, entrades o excursions amb guia- que no siguin part integrant dels serveis anteriors pel mateix viatge, etc)

Import i percepció dels ajuts:

La subvenció consistirà en una quantia equivalent al 50% de la factura presentada pel viatge combinat objecte d'ajut, inclòs l'IVA, amb un màxim de 150,00 euros.