Comunicació online i offline

Es duen a terme diverses accions de comunicació tant interna com externa, online i offline.

S’envien butlletins electrònics al socis de diverses temàtiques: formació, normativa, notícies, etc., normalment de manera setmanal.

També es compta amb perfils a les xarxes socials i amb pàgina web.

D’altra banda, per tal de buscar la difusió als mitjans de comunicació, s’envien notes de premsa informatives sobre novetats, esdeveniments i accions anuals.